Home Ricerca/Search Bibliografia Links

Autori vari giapponesi


1930 ca Satomi


1936 ca H. Man

 


1943 Takahashi Kinkichi

1950 Tabuchi


1958 Ohchi Hiroshi

 


1964 Ichikawa Kon

1977 Seki Sekigushi


1980 ca Munetsugu Satomi

 


1980 ca Eiko Ishioka

 


1988 Yasuhiro Sawada

 


1989 Shigeo Okamoto


1990 Shigeo Okamoto


1991 Katsumi Asaba

 


1992 Koji Mizutani

 


1992 Koji Mizutani


1992 Kato Shuzo

 


1992 Ito Toyotsugu

 


1993 Yukimasa Okumura
Preservativi

1993 Takuya Onuki
AIDS


1993 Ito Toyotsugu


1993 Kato Shuzo

 


1993 Tsubouchi Tokiyoshi

1994 Ken Miki

1994 Ken Miki


1994 Yukimasa Okumura

 


1994 Toda Masatoshi

 


1994 Tsubouchi Tokiyoshi

1994 Kijuro Yagagi


1995 Kaoru Kasai